Живопись Владимира Гремитских

19-Владимир Гремитских – В ресторане Детинец (1974)

19-Владимир Гремитских - В ресторане Детинец (1974)

Bookmark the permalink.